اقامتی

    اقامتی

    امکانات اقامتی هتل که شامل انواع اتاق های : اتاق یک نفره ظرفیت استاندارد ۱ نفر ظرفیت نفر اضافه ندارد اتاق دو نفره ظرفیت استاندارد ۲ نفر این اتاق قابلیت اضافه نمودن ۱ نفر اضافه را دارد. اتاق سه نفره ظرفیت استاندارد ۳ نفر این اتاق قابلیت اضافه نمودن ۱ نفر اضافه را دارد. سوئیت

    [gtranslate]